Dłużnik: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE HORTUS JAN SALIJ

NIP
4290034965
Adres
Kościuszki *C
69-100, Słubice
Wartość długu
13 817,48 PLN
Cena sprzedaży
13 817,48 PLN
Termin płatności
2020-02-16 (przeterminowany: 2 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16917 (dodano: 2020-02-14)