Dłużnik: MACIEJ WŁODARCZYK

NIP
7311962041
Adres
Dąbrowa ** lok.
95-081, Dąbrowa
Wartość długu
1 426,03 PLN
Cena sprzedaży
1 426,03 PLN
Termin płatności
2020-02-16 (przeterminowany: 2 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16918 (dodano: 2020-02-14)