Dłużnik: ZUZANNA ROZWADOWSKA TIGG

NIP
9452048599
Adres
ul. Józefa Chełmońskiego ***B lok. *
31-340, Kraków
Wartość długu
30 267,00 PLN
Cena sprzedaży
30 267,00 PLN
Termin płatności
2019-07-30 (przeterminowany: 203 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16919 (dodano: 2020-02-14)