Dłużnik: LAWIK ARTUR ŁAWECKI

NIP
8212535968
Adres
KASZUBSKA * lok. **
08-110, SIEDLCE
Wartość długu
5 996,12 PLN
Cena sprzedaży
5 996,12 PLN
Termin płatności
2019-12-31 (przeterminowany: 49 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16921 (dodano: 2020-02-14)