Dłużnik: TOTALINSTAL Longina Wieczorek

NIP
7972066059
Adres
ul.WIŚLANYCH PÓL *
04-995, WARSZAWA
Wartość długu
8 688,40 PLN
Cena sprzedaży
8 688,40 PLN
Termin płatności
2019-11-12 (przeterminowany: 98 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16923 (dodano: 2020-02-14)