Dłużnik: Epsilon Economics - Radomir Nowacki

NIP
1132960708
Adres
Podskarbińska **a lok. **
03-833, Warszawa
Wartość długu
246,00 PLN
Cena sprzedaży
246,00 PLN
Termin płatności
2018-05-04 (przeterminowany: 655 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16926 (dodano: 2020-02-14)