Dłużnik: INTER-BUD ADAM ŁYSIK

NIP
5321138383
Adres
Stefana Żeromskiego ***A
05-400, Otwock
Wartość długu
42 252,97 PLN
Cena sprzedaży
42 252,97 PLN
Termin płatności
2020-01-20 (przeterminowany: 29 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16927 (dodano: 2020-02-14)