Dłużnik: PROTRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6772372495
Adres
JULIUSZA LEA ***A
30-133, KRAKÓW
Wartość długu
35 779,58 PLN
Cena sprzedaży
35 779,58 PLN
Termin płatności
2019-10-16 (przeterminowany: 125 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16928 (dodano: 2020-02-14)