Dłużnik: HALINA WACYRA KASPA

NIP
6791920377
Adres
ul. Alberta Schweitzera *
30-695, Kraków
Wartość długu
1 292,48 PLN
Cena sprzedaży
1 292,48 PLN
Termin płatności
2019-08-08 (przeterminowany: 194 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16929 (dodano: 2020-02-14)