Dłużnik: F.H.T.S. EXPORT-IMPORT HANDEL OPALEM I KRUSZYWAMI HALMAR II S.C. M. H. RZESZU

NIP
6351726642
Adres
BRATERSKA *
43-190, Mikołów
Wartość długu
5 685,59 PLN
Cena sprzedaży
5 685,59 PLN
Termin płatności
2019-03-25 (przeterminowany: 330 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16931 (dodano: 2020-02-14)