Dłużnik: K.G.B.E. SP.Z O.O.

NIP
9542755716
Adres
STAROMIEJSKA * lok. **D
40-013, KATOWICE
Wartość długu
2 528,81 PLN
Cena sprzedaży
2 528,81 PLN
Termin płatności
2019-12-02 (przeterminowany: 78 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16932 (dodano: 2020-02-14)