Dłużnik: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-REMONTOWO-BUDOWLANE PAULINA ŚLIWIŃSKA

NIP
9591684904
Adres
ul. Rajtarska ** lok. *
25-133, Kielce
Wartość długu
46 601,49 PLN
Cena sprzedaży
46 601,49 PLN
Termin płatności
2019-08-20 (przeterminowany: 182 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16937 (dodano: 2020-02-14)