Dłużnik: KRZYSZTOF WINNICKI

NIP
5222984749
Adres
Rozłogi * lok. **
01-310, WARSZAWA
Wartość długu
21 810,75 PLN
Cena sprzedaży
21 810,75 PLN
Termin płatności
2020-01-24 (przeterminowany: 25 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16939 (dodano: 2020-02-14)