Dłużnik: FAMOS sp. z o.o.

NIP
5272695088
Adres
DOMANIEWSKA ** A
02-672, WARSZAWA
Wartość długu
120 710,85 PLN
Cena sprzedaży
95 686,64 PLN
Termin płatności
2020-02-16 (przeterminowany: 2 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16940 (dodano: 2020-02-14)