Dłużnik: GORILLA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6482782173
Adres
ul. Szpitalna **B**
41-800, Zabrze
Wartość długu
246,00 PLN
Cena sprzedaży
246,00 PLN
Termin płatności
2020-01-16 (przeterminowany: 76 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 17427 (dodano: 2020-03-25)