Dłużnik: Wydawnictwo Alegoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP
5252465936
Adres
ul. CHMIELNA **B lok. **
00-801, WARSZAWA
Wartość długu
9 227,00 PLN
Cena sprzedaży
9 227,00 PLN
Termin płatności
2020-02-06 (przeterminowany: 187 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 17428 (dodano: 2020-03-25)