Dłużnik: NOVACASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5272734871
Adres
ul. BIAŁA * lok. **
00-895, WARSZAWA
Wartość długu
1 660,50 PLN
Cena sprzedaży
1 660,50 PLN
Termin płatności
2020-03-16 (przeterminowany: 16 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 17430 (dodano: 2020-03-25)