Dłużnik: KM-Net Marek Soból

NIP
8732902686
Adres
ul. Malczewskiego **
32-840, Zakliczyn
Wartość długu
6 086,73 PLN
Cena sprzedaży
6 086,73 PLN
Termin płatności
2020-02-12 (przeterminowany: 49 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 17431 (dodano: 2020-03-25)