Dłużnik: PRZEMYSŁAW LEWANDOWSKI

NIP
8281337622
Adres
Stara Kakawa **
62-872, Godziesze Małe
Wartość długu
1 891,13 PLN
Cena sprzedaży
1 891,13 PLN
Termin płatności
2020-02-14 (przeterminowany: 179 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 17433 (dodano: 2020-03-25)