Dłużnik: Gospodarstwo rolne Jan Kania

NIP
8421335736
Adres
ul. Michała Drzymały **
77-100, Bytów
Wartość długu
2 663,51 PLN
Cena sprzedaży
2 663,51 PLN
Termin płatności
2020-02-18 (przeterminowany: 43 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 17439 (dodano: 2020-03-26)