Dłużnik: "Usługi montażowo-budowlane " Piotr Kuklewski

NIP
8661620732
Adres
Brzeziny **
28-225, Brzeziny
Wartość długu
4 721,60 PLN
Cena sprzedaży
4 721,60 PLN
Termin płatności
2020-02-15 (przeterminowany: 46 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 17441 (dodano: 2020-03-26)