Dłużnik: FORTECALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
1131126096
Adres
ul. św. Jacka Odrowąża **
03-310, Warszawa
Wartość długu
199,26 PLN
Cena sprzedaży
199,26 PLN
Termin płatności
2020-03-16 (przeterminowany: 78 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18232 (dodano: 2020-05-22)