Dłużnik: M-TRANS MICHAŁ KOPEREK

NIP
7322177794
Adres
UL. WOJSKA POLSKIEGO **
95-100, ZGIERZ
Wartość długu
5 457,41 PLN
Cena sprzedaży
5 362,81 PLN
Termin płatności
2020-05-16 (przeterminowany: 17 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18233 (dodano: 2020-05-22)