Dłużnik: F.H.U. GLOBE JÓZEF DUDZIŃSKI

NIP
6780027583
Adres
ul. Podgórki **B
30-698, Kraków
Wartość długu
7 139,31 PLN
Cena sprzedaży
7 139,31 PLN
Termin płatności
2019-01-21 (przeterminowany: 498 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18235 (dodano: 2020-05-22)