Dłużnik: RAVELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8971850248
Adres
NYKIEL *
62-610, NYKIEL
Wartość długu
7 291,26 PLN
Cena sprzedaży
7 126,66 PLN
Termin płatności
2020-05-16 (przeterminowany: 17 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18236 (dodano: 2020-05-22)