Dłużnik: JOANNA KALICKA-MAREK

NIP
7271751785
Adres
DZIEKTARZEW **
95-083, DZIEKTARZEW
Wartość długu
7 145,34 PLN
Cena sprzedaży
7 145,34 PLN
Termin płatności
2018-08-16 (przeterminowany: 656 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18238 (dodano: 2020-05-22)