Dłużnik: SM TEAM SŁAWOMIR MICHALSKI

NIP
6861578123
Adres
ZMIENNICA ***
36-200, ZMIENNICA
Wartość długu
6 412,93 PLN
Cena sprzedaży
6 412,93 PLN
Termin płatności
2018-08-16 (przeterminowany: 656 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18241 (dodano: 2020-05-22)