Dłużnik: KAROL KNOTEK TRANS

NIP
PL8262076296
Adres
STAWOWA ***
08-470, WILGA
Wartość długu
5 362,71 PLN
Cena sprzedaży
5 362,71 PLN
Termin płatności
2018-10-16 (przeterminowany: 595 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18243 (dodano: 2020-05-22)