Dłużnik: MARIUSZ ARTUR ANNIUK F.P.H.U. ''Ameoli''

NIP
8841757295
Adres
Heleny Modrzejewskiej *
58-160, Świebodzice
Wartość długu
3 028,19 PLN
Cena sprzedaży
3 107,87 PLN
Termin płatności
2018-05-20 (przeterminowany: 744 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,5365.

ID: 18244 (dodano: 2020-05-22)