Dłużnik: LUWR KAMILA BLONKOWSKA

NIP
9730901789
Adres
ul. Kupiecka ** lok. *
65-058, ZIELONA GÓRA
Wartość długu
553,50 PLN
Cena sprzedaży
553,50 PLN
Termin płatności
2019-08-08 (przeterminowany: 299 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18246 (dodano: 2020-05-22)