Dłużnik: FUNDACJA "KRONIKA KULTURY POLSKIEJ"

NIP
6783156743
Adres
ul. ŚW. FILIPA ** lok. *
31-150, KRAKÓW
Wartość długu
239,85 PLN
Cena sprzedaży
239,85 PLN
Termin płatności
2020-04-15 (przeterminowany: 48 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 18250 (dodano: 2020-05-22)