Dłużnik: IT BIZNES - PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP
5472113145
Adres
ul. Powstańców Śląskich * lok. ***
43-300, Bielsko-Biała
Wartość długu
3 110,74 PLN
Cena sprzedaży
3 110,74 PLN
Termin płatności
2018-04-28 (przeterminowany: 836 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 19237 (dodano: 2020-07-13)