Dłużnik: TIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9522184021
Adres
ul. Skwierzyńska *
04-853, Warszawa
Wartość długu
2 233,68 PLN
Cena sprzedaży
2 233,68 PLN
Termin płatności
2020-06-24 (przeterminowany: 48 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 19240 (dodano: 2020-07-14)