Dłużnik: DRUKTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5170395129
Adres
ul. ELIZY ORZESZKOWEJ **
35-006, RZESZÓW
Wartość długu
1 221,28 PLN
Cena sprzedaży
1 221,28 PLN
Termin płatności
2020-06-05 (przeterminowany: 67 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 19242 (dodano: 2020-07-14)