Dłużnik: JACEK BOCZKOWSKI FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA BOCZKOWSKI

NIP
6781661448
Adres
KRAKOWSKA ***
32-091, MICHAŁOWICE
Wartość długu
3 723,66 PLN
Cena sprzedaży
3 723,66 PLN
Termin płatności
2020-04-16 (przeterminowany: 117 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 19244 (dodano: 2020-07-14)