Dłużnik: OL-CAR FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA ADAM GRACZ

NIP
6811942408
Adres
Stróża ***
32-431, Stróża
Wartość długu
26 147,60 PLN
Cena sprzedaży
26 147,60 PLN
Termin płatności
2020-08-22 (przeterminowany: 0 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 19245 (dodano: 2020-07-14)