Dłużnik: JOANNA SZCZUROWSKA TRANSPORT SOLUTIONS

NIP
1132632720
Adres
UL. KAROLA LINNEUSZA * lok. **
03-489, WARSZAWA
Wartość długu
7 405,21 PLN
Cena sprzedaży
7 405,21 PLN
Termin płatności
2020-08-31 (przeterminowany: 24 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 19899 (dodano: 2020-09-15)