Dłużnik: I-Skierka - Radosław Skierka

NIP
9571060201
Adres
ul. Łozy **A lok. **
80-516, Gdańsk
Wartość długu
1 599,00 PLN
Cena sprzedaży
1 599,00 PLN
Termin płatności
2019-03-08 (przeterminowany: 566 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 19907 (dodano: 2020-09-16)