Dłużnik: TRANSMONDE Katarzyna Klech

NIP
7151818305
Adres
ul. Klonowa *
23-275, Gościeradów Ukazowy
Wartość długu
4 584,53 PLN
Cena sprzedaży
4 584,53 PLN
Termin płatności
2020-05-20 (przeterminowany: 127 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 19908 (dodano: 2020-09-16)