Dłużnik: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ANNA RADZISZOWSKA

NIP
6282274561
Adres
Trzebińska ** lok. **
32-500, CHRZANÓW
Wartość długu
621,60 PLN
Cena sprzedaży
621,60 PLN
Termin płatności
2020-10-09 (przeterminowany: 18 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 20239 (dodano: 2020-10-16)