Dłużnik: MEGATRANSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6452541861
Adres
Aleje Jerozolimskie **
00-807, Warszawa
Wartość długu
15 170,14 PLN
Cena sprzedaży
15 170,14 PLN
Termin płatności
2016-05-29 (przeterminowany: 1612 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,5774.

ID: 20246 (dodano: 2020-10-16)