Dłużnik: "KRYSTROM" Krystyna Kściuczyk

NIP
6381067859
Adres
KOPERNIKA **
43-200, PSZCZYNA
Wartość długu
27 540,89 PLN
Cena sprzedaży
27 540,89 PLN
Termin płatności
2020-03-02 (przeterminowany: 239 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 20247 (dodano: 2020-10-16)