Dłużnik: ERYK SCHULZ

NIP
8952216467
Adres
KOMINIARSKA **
51-180, WROCŁAW
Wartość długu
811,80 PLN
Cena sprzedaży
811,80 PLN
Termin płatności
2020-08-10 (przeterminowany: 78 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 20248 (dodano: 2020-10-16)