Dłużnik: MALFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5993165676
Adres
Sportowa *A
66-431, STARE POLICHNO
Wartość długu
102 990,49 PLN
Cena sprzedaży
102 990,49 PLN
Termin płatności
2020-08-23 (przeterminowany: 65 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 20252 (dodano: 2020-10-16)