Dłużnik: PASOWICZ STANISŁAW GOSPODARSTWO ROLNE

NIP
8181364134
Adres
GLINIK ***
39-106, ŁĄCZKI KUCHARSKIE
Wartość długu
14 607,90 PLN
Cena sprzedaży
14 607,90 PLN
Termin płatności
2020-07-24 (przeterminowany: 95 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 20254 (dodano: 2020-10-16)