Dłużnik: ANN-MEX-BIS PIOTR MĄDRY

NIP
5320022112
Adres
ul. Skłodowskiej **A
05-420, Józefów
Wartość długu
30 745,27 PLN
Cena sprzedaży
30 745,27 PLN
Termin płatności
2020-08-08 (przeterminowany: 80 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 20255 (dodano: 2020-10-16)