Dłużnik: SILVER SPORT Marta Dubaniewicz

NIP
9721033141
Adres
Kobyliniki ul. Kwiatowa ** lok. *
62-090, Rokietnica
Wartość długu
6 677,72 PLN
Cena sprzedaży
6 677,72 PLN
Termin płatności
2017-10-05 (przeterminowany: 1453 dni)
Uwagi
Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,6085.

ID: 22667 (dodano: 2021-06-16)