Dłużnik: GOSPODARSTWO ROLNE BARTŁOMIEJ KURGAN

NIP
8393109381
Adres
Możdżanowo **
76-270, Możdżanowo
Wartość długu
80 615,38 PLN
Cena sprzedaży
80 615,38 PLN
Termin płatności
2021-08-31 (przeterminowany: 0 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 22983 (dodano: 2021-07-21)