Dłużnik: DAR-POŻ ALEKSANDRA CHMIELEWSKA

NIP
5213435167
Adres
ul. Tyniecka ** lok. *
02-621, Warszawa
Wartość długu
12 101,93 PLN
Cena sprzedaży
12 101,93 PLN
Termin płatności
2021-01-29 (przeterminowany: 181 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 22984 (dodano: 2021-07-21)