Dłużnik: BENITOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP
6572943355
Adres
ul. Warszawska *** lok. **
25-414, Kielce
Wartość długu
191 057,29 PLN
Cena sprzedaży
191 057,29 PLN
Termin płatności
2021-07-05 (przeterminowany: 24 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Dłużnik nie uznaje zobowiązania, Wierzyciel utrzymał zasadność roszczeń.

ID: 22986 (dodano: 2021-07-21)

Pozostałe długi tego dłużnika

Dodano Dłużnik Miasto Wartość długu Cena sprzedaży
2021-07-21 BENITOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Kielce 2 997,44 PLN 2 997,44 PLN
Dodano 2021-07-21
Miasto Kielce
Wartość długu 2 997,44 PLN
Cena sprzedaży 2 997,44 PLN